"IELTS"

5 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ IELTS แบบมืออาชีพ ในวันนี้เรามี 5 เทคนิคที่มีความสำคัญซึ่งมันอาจจะช่วยเพิ่มคะแนนสอบของคุณให้ดีขึ้นได้ถึง 10 เปอร์เซนต์ ซึ่งคุณสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กับการสอบภาษาอังกฤษในโรงเรียนไปจนถึงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสากลอย่าง IELTS ด้วย สำหรับ 5 เคล็ดลับมีดังนี้ ...........

*****1.......เตรียมตัวสอบให้พร้อมช่วงเตรียมตัวสอบ.*******...... คุณควรอ่านหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้เป็นภาษาอังกฤษก็พอ แต่จะดีกว่าถ้าคุณอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องเขียน อ่านด้วยความสนุกและทำความเข้าใจกับโครงสร้างของประโยคที่อ่าน หากมีเวลาคุณอาจสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTSและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนถึงผลสอบที่คุณต้องการ แต่ถ้าไม่สามารถเรียนได้ลองซื้อคู่มือเตรียมสอบ IELTS มาฝึกฝนให้คุ้นเคย คุณควรรู้ว่าหมวดข้อสอบใดที่คุณต้องเตรียมตัว สำหรับหมวดการอ่านและการเขียนไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางวิชาการหรือการฝึกฝนทั่วไปในวันสอบจริงคุณต้องแน่ใจว่าคุณทำข้อสอบในหมวดได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่ช่วยเตรียมสอบให้ได้คะแนนดีนั่นคือการวางแผนและการตรวจทาน การวางแผน หมายถึง การทำข้อสอบตรงตามโจทย์หรือตรงตามคำสั่งไม่ผิดไปจากที่กำหนดส่วนการตรวจทานก็คือ การ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ในคำตอบของคุณทั้งสองข้อนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์

*******2.......ดึงเทคนิคมาใช้เวลาสอบ********

เวลาทำข้อสอบเทคนิคในการสอบมีความสำคัญพอๆกับการเข้าใจข้อสอบคุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์หากรู้จักปรับใช้เทคนิคในเวลาทำข้อสอบของคุณ วิธีง่ายๆคือ ลองถามตัวเองเพื่อสำรวจจุดอ่อน ดูว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นประจำคืออะไรถึงจุดนี้คุณควรรู้ว่ามีอะไรบ้าง ที่สำคัญคุณต้องอ่านคำตอบอย่างรอบคอบและมีสติเป็นพิเศษในการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น แล้วคุณจะพบจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอีกหลายจุด

*****3......รู้จักบริหารและวางแผน*******

เมื่อคุณเขียนภาษาต่างประเทศคุณต้องมีการวางแผนเพิ่มขึ้น การวางแผนที่ดีจะมีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทำข้อสอบที่เป็นวิชาการจะดีมากและดีกว่าหากคุณอ่าน อ่าน และอ่านซ้ำโจทย์ของคุณอย่างละเอียด รวบรวมความคิด วางแผนการเขียนแต่ละย่อหน้า หลังจากนั้นจึงเขียนคำตอบสุดท้ายและพยายามใช้วลีที่คุณเตรียมมา อย่าลืมว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบข้อเขียน IELTS

****4...On structuring…*******

วางโครงสร้างภาษาให้ถูกต้อง แม้ว่าเราจะมีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อเราเขียนเรียงความเวลาสอบคือ การใช้ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับการเขียนเรียงความตามพื้นฐานความรู้ที่เคยเรียนมา จากประเทศบ้านเกิด เรียงความภาษาไทยแตกต่างจากภาษาอังกฤษ วิธีเขียนและการรวบรวมความคิดก็จะ แตกต่างกันในบางส่วน สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้คือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนั้นจะบอกอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่วกวน ไม่เกริ่นมากนัก คุณควรใช้เวลาในการพิจารณาคำถาม คิดอย่างมีสติว่ามันสัมพันธ์กับ รูปแบบการเขียนที่คุณได้ฝึกฝนมาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความ จดหมาย รายงาน ฯลฯ คุณควรร่างคำตอบของคุณในความคิดหรือบนกระดาษก่อนเริ่มต้นเขียน อย่าลืมตอบคำถามทุกข้อโดยบรรยายถึงมุมมองของคุณตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้ ผู้ตรวจข้อสอบได้เข้าใจถึงสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อออกมา หลังจากนั้นจึงรวบยอดความคิดอีกครั้งและปิดท้ายด้วยข้อสรุปยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะง่ายกว่าการพยายามอธิบายความคิดในลักษณะนามธรรม

******5....คำแนะนำสุดท้าย********

ไม่ควรตอบคำถามด้วยความคิดที่ซับซ้อนเพราะเราจะสับสนเองวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของคุณคือ การฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ ท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละห้าคำและลองฝึกแต่งประโยคด้วยคำศัพท์เหล่านั้นเป็นประจำ แม้เราจะทราบเคล็ดลับทำคะแนนดีๆแล้วก็ตาม ความตั้งใจและมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างจริงจังสร้างความคุ้นเคยกับ การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้คะแนนสอบตามที่หวังไว้********ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS, ......IELTS ( International English Language Test System )*******การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพใน4ทักษะได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดรวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการเรียนหรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร IELTS เป็นตัวสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations ( Cambridge ESOL ) บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia คุณสามารถลงทะเบียนสอบ IELTS ได้ที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์โทรศัพท์ 02-6575678 บริติช เคานซิล ปิ่นเกล้าโทรศัพท์ 02-8849944-6 ต่อ 101,102 บริติช เคานซิล ลาดพร้าวโทรศัพท์ 02-9371037-9 ต่อ 0 บริติช เคานซิล เชียงใหม่โทรศัพท์ 05-3242103 ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครสอบต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้1. ใบสมัครสอบ IELTS2. คู่มือลงทะเบียน3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน5. ค่าสอบ (กรุณาตรวจค่าสอบปัจจุบันกับทางศูนย์)หมายเหตุ : ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง ที่มา นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2551

GAT ,TOEFL, TOEIC , IELTS - What are they?

GAT ,TOEFL, TOEIC , IELTS - What are they?

"Auxiliary,Helping Verbs"กริยาช่วย

มี ทั้ง หมด 24 ตัวดังนี้
-Verb to be : is,am ,are,was,were
-Verb to have : have,has,had
-Verb to do : do,does, did
Will=would,Shall=Should,
Can=could
May=Might,must
Need,Dare,
Ought to,used to
…………………
โครงสร้างในการตั้งคำถามของ กริยาช่วยดังนี้
กริยาช่วย+ประธาน+กริยาแท้,กรรม,ส่วนขยาย ?
-Will=would,shall=should.. แปลว่า “จะ” ทำหน้าที่เป็นอนาคตกาล(Future Tense)
-May=Might ( might จะเป็นอดีตของ May)
***Dare that the girl go to be near a tiger?
เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไปใกล้เสือหรือยัง?
…………………..
-Need we work to earn our livings?

-Dare she stay here alone?

-Might he have finished work when you arrived?

-Ought you to do it tomorrow?

-Used he to play soccer?

หลักการใช้ adverbs and adjectives (Comparison)

หลักการใช้ adverbs and adjectives
(1) Comparison of equality
As +adv,adj + as
การนำสิ่งสองสิ่งที่มีความเท่ากันหรือเหมือนกันในลักษณะใดลักษะณะหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน
My friend is as strong as a giant.
Her answer came as quick as lighting.
(2) Comparison of inequality
การนำเอาของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกัน ที่มีความหมายไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน
Not so,as+adv,adj+as
Bicycles are not as /as fast as cars.
Oranges are not as/as sour as lemons.
She didn’t drive so/as quickly as usual.
(3) Comparative of superiority
การเปรียบเทียบของสองสิ่ง โดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมากกว่า น้อยกว่า ยาวกว่า ..ect…
Adj/adv+er…..than
Or
More/less+adj/adv+ than
……
Jim is bigger than Joe.
Her mother is fatter than yours.
Adults are less energetic than children.
(4) Comparative of superlative
การเปรียบของสองสิ่งที่มากที่สุด
The +adj+est
Or
The most /the least+adj
………….
The Nile is the longest river in the world.
Tents are the least comfortable facilities in this are.

Either….or (เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสอง)

กริยาผันตามประธานตัวหลัง
Either you or he is wrong.
Either she or you are a doctor.

Neither…nor (ไม่ทั้งสอง)

Neither he nor you are thin.
ทั้งเขาทั้งคุณไม่ผอม
Neither her nor you are short.
ทั้งเขาทั้งคุณไม่เตี้ย

-คำกริยาที่ใช้ในประโยคที่มี neither..nor ให้ผันตามประธาน เช่น
Neither you nor I’m Thai.
-คำกริยาที่ใช้ประโยคที่มี neither …nor เป็นประธาน กริยาที่ใช้เป็นเอกพจน์เสมอ

วิธี เติม s,o,ss,x,ch,sh

กริยาที่ลงท้ายด้วย s,o,ss,x,ch,sh ให้เติม es ลงท้าย
Mix=mixes,fix=fixes,dress=dresses,watch=watches,
Wash=washes.
ลงท้ายด้วย y เช่น cry ,dry,try,duty ….ให้ตัด y ออก แล้วเติม ies
Cries,dries,tries,duties
ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย เช่น play,pay=plays,pays

"Gerund"

Gerund
Gerund คือ กริยาที่เติม ing และทำหน้าที่แบบคำนาม เช่น walking,swimming,running,speaking,sleeping.
Swimming is a good exercise.
Listening French is a lot easier than speaking it.
She enjoys running in Gym.
She left without paying.

Sunday, July 25, 2010

" Thai Menu"

ประเภทต้ม

mild soup with vegetables and pork(แกงจืด)
mild soup with vegetables, pork and bean curd(แกงจืดเต้าหู้)
soup with chicken, galanga root and coconut(ต้มข่าไก่)
prawn and lemon grass soup with mushrooms(ต้มยำกุ้ง)
fish-ball soup(แกงจืดลูกชิ้นปลา)
rice soup with fish/chicken/shrimp(ข้าวต้มปลา/ไก่/กุ้ง)

ประเภทไข่
hard-boiled egg(ไข่ต้ม)
fried egg (ไข่ดาว)
plain omelet (ไข่เจียว)
omelet with vegetables ไ(ข่ยัดไส้)
scrambled egg (ไข่กวน)

ประเภทก๋วยเตี๋ยว

wide rice noodle soup with vegetables and meat (ก๋วยเตี๋ยวน้ำ)
wide rice noodles with vegetables and meat (ก๋วยเตี๋ยวแห้ง)
thin rice noodles fried with tofu, vegetable, egg and peanuts (ผัดไทย)
fired thin noodles with soy sauce ( ผัดซีอิ้ว)
wheat noodles in broth with vegetables and meat (บะหมี่น้ำ)
wheat noodles with vegetables and meat (บะหมี่แห้ง)


อาหารจานเดียวประเภทข้าว
fried rice with pork/chicken/shrimp (ข้าวผัดหมู/ไก่/กุ้ง)
boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice (ข้าวมันไก่)
chicken with sauce over rice ( ข้าวหน้าไก่)
roast duck over rice ( ข้าวหน้าเป็ด)
'red' pork with rice (ข้าวหมูแดง)
curry over rice (ข้าวแกง)

ประเภทแกง

hot Thai curry with chicken/beef/pork ( แกงเผ็ดไก่/เนื้อ/หมู)
rich and spicy, Muslim-style curry with chicken/beef and potatoes ( แกงมัสมันไก่/เนื้อ)
mild, Indian-style curry with chicken (แกงกะหรี่ไก่)
hot and sour, fish and vegetable ragout ( แกงส้ม)
'green' curry with fish/chicken/beef ( แกงเขียวหวานปลา/ไก่/เนื้อ)
savory curry with chicken/beef (แกงพะแนงไก่/เนื้อ)
chicken curry with bamboo shoots ( แกงไก่หน่อไม้)
catfish curry (แกงปลาดุก)

อาหารทะเล
steamed crap (ปูนึ่ง)
steamed crap claws (ก้ามปูนึ่ง)
shark-fin soup ( หูฉลาม)
crisp-fried fish (ปลาทอด)
fried prawns (กุ้งทอด)
batter-fried prawns (กุ้งชุบแป้งทอด)
grilled prawns ( กุ้งเผา)
steamed fish (ปลานึ่ง)
grilled fish (ปลาเผา)
whole fish cooked in ginger, onions (ปลาเจี๋ยน)
sweet and sour fish (ปลาเปรี้ยวหวาน)
cellophane noodles barked with crap ( วุ้นเส้นอบปู)
spicy fried squid (ปลาหมึกผัดเผ็ด)
roast squid (ปลาหมึกย่าง)
oysters fried in egg batter (หอยทอด)
squid (ปลาหมึก)
shrimp (กุ้ง)
fish (ปลา)
catfish ( ปลาดุก)
freshwater eel (ปลาไหล)
saltwater eel ( ปลาหลด)
tilapia (ปลานิล)
spiny lobster ( กุ้งมังกร)
green mussel (หอยแมลงภู่)
scallop ( หอยพัด)
oyster (หอยนางรม)

ประเภทอื่นๆ
stir-fried mixed vegetables (ผัดผักรวม)
spring rolls เ(ปาะเปี๊ยะ)
beef in oyster sauce (เนื้อผัดน้ำมันหอย)
duck soup ( เป็ดตุ๋น)
roast duck ( เป็ดย่าง)
fried chicken (ไก่ทอด)
chicken fried in holy basil ( ไก่ผัดใบกะเพรา)
grilled chicken (ไก่ย่าง)
chicken fried with chilies (ไก่ผัดพริก)
chicken fried with cashews ไ(ก่ผัดเม็ดมะม่วง)
morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce (ผักบุ้งไฟแดง')
satay' or skewers of barbecued meat (สะเต๊ะ)
spicy green papaya salad ( ส้มตำ)
noodles with fish curry (ขนมจีนน้ำยา)
prawns fried with chilies (กุ้งผัดพริกเผา)
chicken fried with ginger (ไก่ผัดขิงf)
ried wonton เ(กี๊ยวกรอบ)
cellophane noodle salad (ยำวุ้นเส้น)
spicy chicken or beef salad (ลาบไก่/ลาบเนื้อ)
hot and sour, grilled beef salad (ยำเนื้อ)
Chicken with bean sprouts (ไก่สับถั่วงอก)
fried fish cakes with cucumber sauce ( ทอดมันปลาประเภทผัก)
angle bean ( ถั่วพู)
bean sprout ( ถั่วงอก)
bitter melon ( มะระจีน)
brinjal (round eggplant) (มะเขือเปราะ)
cabbage (กะหล่ำปลี)
cauliflower (ดอกกะหล่ำ)
corn (ข้าวโพด)
cucumber ( แตงกวา)
eggplant (มะเขือม่วง)
garlic (กระเทียม)
lettuce (ผักกาด)
long bean (ถั่วฝักยาว)
okra (ladyfingers) (กระเจี๊ยบ)
onion (bulb) (หัวหอม)
onion (green, scallions) ( ต้นหอม)
peanuts (ground nuts) (ถั่วลิสง)
potato ( มันฝรั่ง)
pumpkin ( ฟักทอง)
taro ( เผือก)
tomato ( มะเขือเทศประเภทผลไม้)
banana ( กล้วย)
coconut (มะพร้าว)
custard-apple ( น้อยหน่า)
durian (ทุเรียน)
guava (ฝรั่ง)
jackfruit ( ขนุนl)
lime (มะนาว)
longan (ลำไย)
mandarin orange (ส้ม)
mango (มะม่วง)
mangosteen ( มังคุด)
papaya (มะละกอ)
pineapple (สับปะรด)
pomelo (ส้มโอ)
rambeh-small, reddish-brown (มะไฟ)
rambutan (เงาะ)
rose-apple ( ชมพู่)
tamarind (มะขาม)
sapodilla (ละมุด)
watermelon (แตงโมประเภทขนมหวาน)
Thai custard (สังขยา)
coconut custard (สังขยามะพร้าว)
sweet shredded egg yolk (ฝอยทอง)
egg custard ( หม้อแกง)
banana in coconut milk (กล้วยบวชชี)
fried, Indian-style banana (กล้วยแขก)
sweet palm kernels ( ลูกตาลเชื่อม)
Thai jelly with coconut cream (ตะโก้)
sticky rice with coconut cream (ข้าวเหนียวแดง)
sticky rice in coconut cream with ripe mango (ข้าวเหนียวมะม่วง)

No comments:

Post a Comment