"IELTS"

5 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ IELTS แบบมืออาชีพ ในวันนี้เรามี 5 เทคนิคที่มีความสำคัญซึ่งมันอาจจะช่วยเพิ่มคะแนนสอบของคุณให้ดีขึ้นได้ถึง 10 เปอร์เซนต์ ซึ่งคุณสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กับการสอบภาษาอังกฤษในโรงเรียนไปจนถึงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสากลอย่าง IELTS ด้วย สำหรับ 5 เคล็ดลับมีดังนี้ ...........

*****1.......เตรียมตัวสอบให้พร้อมช่วงเตรียมตัวสอบ.*******...... คุณควรอ่านหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้เป็นภาษาอังกฤษก็พอ แต่จะดีกว่าถ้าคุณอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องเขียน อ่านด้วยความสนุกและทำความเข้าใจกับโครงสร้างของประโยคที่อ่าน หากมีเวลาคุณอาจสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTSและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนถึงผลสอบที่คุณต้องการ แต่ถ้าไม่สามารถเรียนได้ลองซื้อคู่มือเตรียมสอบ IELTS มาฝึกฝนให้คุ้นเคย คุณควรรู้ว่าหมวดข้อสอบใดที่คุณต้องเตรียมตัว สำหรับหมวดการอ่านและการเขียนไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางวิชาการหรือการฝึกฝนทั่วไปในวันสอบจริงคุณต้องแน่ใจว่าคุณทำข้อสอบในหมวดได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่ช่วยเตรียมสอบให้ได้คะแนนดีนั่นคือการวางแผนและการตรวจทาน การวางแผน หมายถึง การทำข้อสอบตรงตามโจทย์หรือตรงตามคำสั่งไม่ผิดไปจากที่กำหนดส่วนการตรวจทานก็คือ การ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ในคำตอบของคุณทั้งสองข้อนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์

*******2.......ดึงเทคนิคมาใช้เวลาสอบ********

เวลาทำข้อสอบเทคนิคในการสอบมีความสำคัญพอๆกับการเข้าใจข้อสอบคุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์หากรู้จักปรับใช้เทคนิคในเวลาทำข้อสอบของคุณ วิธีง่ายๆคือ ลองถามตัวเองเพื่อสำรวจจุดอ่อน ดูว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นประจำคืออะไรถึงจุดนี้คุณควรรู้ว่ามีอะไรบ้าง ที่สำคัญคุณต้องอ่านคำตอบอย่างรอบคอบและมีสติเป็นพิเศษในการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น แล้วคุณจะพบจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอีกหลายจุด

*****3......รู้จักบริหารและวางแผน*******

เมื่อคุณเขียนภาษาต่างประเทศคุณต้องมีการวางแผนเพิ่มขึ้น การวางแผนที่ดีจะมีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทำข้อสอบที่เป็นวิชาการจะดีมากและดีกว่าหากคุณอ่าน อ่าน และอ่านซ้ำโจทย์ของคุณอย่างละเอียด รวบรวมความคิด วางแผนการเขียนแต่ละย่อหน้า หลังจากนั้นจึงเขียนคำตอบสุดท้ายและพยายามใช้วลีที่คุณเตรียมมา อย่าลืมว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบข้อเขียน IELTS

****4...On structuring…*******

วางโครงสร้างภาษาให้ถูกต้อง แม้ว่าเราจะมีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อเราเขียนเรียงความเวลาสอบคือ การใช้ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับการเขียนเรียงความตามพื้นฐานความรู้ที่เคยเรียนมา จากประเทศบ้านเกิด เรียงความภาษาไทยแตกต่างจากภาษาอังกฤษ วิธีเขียนและการรวบรวมความคิดก็จะ แตกต่างกันในบางส่วน สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้คือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนั้นจะบอกอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่วกวน ไม่เกริ่นมากนัก คุณควรใช้เวลาในการพิจารณาคำถาม คิดอย่างมีสติว่ามันสัมพันธ์กับ รูปแบบการเขียนที่คุณได้ฝึกฝนมาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความ จดหมาย รายงาน ฯลฯ คุณควรร่างคำตอบของคุณในความคิดหรือบนกระดาษก่อนเริ่มต้นเขียน อย่าลืมตอบคำถามทุกข้อโดยบรรยายถึงมุมมองของคุณตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้ ผู้ตรวจข้อสอบได้เข้าใจถึงสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อออกมา หลังจากนั้นจึงรวบยอดความคิดอีกครั้งและปิดท้ายด้วยข้อสรุปยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะง่ายกว่าการพยายามอธิบายความคิดในลักษณะนามธรรม

******5....คำแนะนำสุดท้าย********

ไม่ควรตอบคำถามด้วยความคิดที่ซับซ้อนเพราะเราจะสับสนเองวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของคุณคือ การฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ ท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละห้าคำและลองฝึกแต่งประโยคด้วยคำศัพท์เหล่านั้นเป็นประจำ แม้เราจะทราบเคล็ดลับทำคะแนนดีๆแล้วก็ตาม ความตั้งใจและมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างจริงจังสร้างความคุ้นเคยกับ การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้คะแนนสอบตามที่หวังไว้********ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS, ......IELTS ( International English Language Test System )*******การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพใน4ทักษะได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดรวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการเรียนหรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร IELTS เป็นตัวสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations ( Cambridge ESOL ) บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia คุณสามารถลงทะเบียนสอบ IELTS ได้ที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์โทรศัพท์ 02-6575678 บริติช เคานซิล ปิ่นเกล้าโทรศัพท์ 02-8849944-6 ต่อ 101,102 บริติช เคานซิล ลาดพร้าวโทรศัพท์ 02-9371037-9 ต่อ 0 บริติช เคานซิล เชียงใหม่โทรศัพท์ 05-3242103 ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครสอบต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้1. ใบสมัครสอบ IELTS2. คู่มือลงทะเบียน3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน5. ค่าสอบ (กรุณาตรวจค่าสอบปัจจุบันกับทางศูนย์)หมายเหตุ : ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง ที่มา นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2551

GAT ,TOEFL, TOEIC , IELTS - What are they?

GAT ,TOEFL, TOEIC , IELTS - What are they?

"Auxiliary,Helping Verbs"กริยาช่วย

มี ทั้ง หมด 24 ตัวดังนี้
-Verb to be : is,am ,are,was,were
-Verb to have : have,has,had
-Verb to do : do,does, did
Will=would,Shall=Should,
Can=could
May=Might,must
Need,Dare,
Ought to,used to
…………………
โครงสร้างในการตั้งคำถามของ กริยาช่วยดังนี้
กริยาช่วย+ประธาน+กริยาแท้,กรรม,ส่วนขยาย ?
-Will=would,shall=should.. แปลว่า “จะ” ทำหน้าที่เป็นอนาคตกาล(Future Tense)
-May=Might ( might จะเป็นอดีตของ May)
***Dare that the girl go to be near a tiger?
เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไปใกล้เสือหรือยัง?
…………………..
-Need we work to earn our livings?

-Dare she stay here alone?

-Might he have finished work when you arrived?

-Ought you to do it tomorrow?

-Used he to play soccer?

หลักการใช้ adverbs and adjectives (Comparison)

หลักการใช้ adverbs and adjectives
(1) Comparison of equality
As +adv,adj + as
การนำสิ่งสองสิ่งที่มีความเท่ากันหรือเหมือนกันในลักษณะใดลักษะณะหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน
My friend is as strong as a giant.
Her answer came as quick as lighting.
(2) Comparison of inequality
การนำเอาของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกัน ที่มีความหมายไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน
Not so,as+adv,adj+as
Bicycles are not as /as fast as cars.
Oranges are not as/as sour as lemons.
She didn’t drive so/as quickly as usual.
(3) Comparative of superiority
การเปรียบเทียบของสองสิ่ง โดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมากกว่า น้อยกว่า ยาวกว่า ..ect…
Adj/adv+er…..than
Or
More/less+adj/adv+ than
……
Jim is bigger than Joe.
Her mother is fatter than yours.
Adults are less energetic than children.
(4) Comparative of superlative
การเปรียบของสองสิ่งที่มากที่สุด
The +adj+est
Or
The most /the least+adj
………….
The Nile is the longest river in the world.
Tents are the least comfortable facilities in this are.

Either….or (เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสอง)

กริยาผันตามประธานตัวหลัง
Either you or he is wrong.
Either she or you are a doctor.

Neither…nor (ไม่ทั้งสอง)

Neither he nor you are thin.
ทั้งเขาทั้งคุณไม่ผอม
Neither her nor you are short.
ทั้งเขาทั้งคุณไม่เตี้ย

-คำกริยาที่ใช้ในประโยคที่มี neither..nor ให้ผันตามประธาน เช่น
Neither you nor I’m Thai.
-คำกริยาที่ใช้ประโยคที่มี neither …nor เป็นประธาน กริยาที่ใช้เป็นเอกพจน์เสมอ

วิธี เติม s,o,ss,x,ch,sh

กริยาที่ลงท้ายด้วย s,o,ss,x,ch,sh ให้เติม es ลงท้าย
Mix=mixes,fix=fixes,dress=dresses,watch=watches,
Wash=washes.
ลงท้ายด้วย y เช่น cry ,dry,try,duty ….ให้ตัด y ออก แล้วเติม ies
Cries,dries,tries,duties
ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย เช่น play,pay=plays,pays

"Gerund"

Gerund
Gerund คือ กริยาที่เติม ing และทำหน้าที่แบบคำนาม เช่น walking,swimming,running,speaking,sleeping.
Swimming is a good exercise.
Listening French is a lot easier than speaking it.
She enjoys running in Gym.
She left without paying.

Sunday, July 25, 2010

"Sentences"

Sentences ….
. คือ ประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน โดยจะมีทั้งประโยคคำถามและประโยคบอกเล่า โดยการขึ้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วย อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และจบประโยคด้วยเครื่องหมาย

***There are four kinds of sentence****

ประโยคแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ )

1.1 Statement ประโยคบอกเล่า โดยมีโครงสร้างดังนี้
****ประธาน+กริยา(ช่วย,แท้)+กรรม *****
****subject+ verb+ object****
* He loves me.

1.2 Question ประโยคถำถาม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

-1.2.1 ประโยคคำถาม ที่ถามโดยใช้กริยาช่วย ดังนี้
-1.Verb to be ** is ,am,are ** was,were -
-2. Verb to do ** do ,.does ** did
-3. Verb to have ** have ,has Had Can =could, will =would, shall=should, May,Might,Must,Need,Used to,Ought to,Dare

****กริยาช่วย+ประธาน+ส่วนประกอบประโยค,กริยาแท้,กรรม?****
Is he a good man?
1.3 Command ประโยคคำสั่ง ซึ่งประโยคคำสั่งจะเป็นทั้ง
ด้าน positive and negative -
Positive Command จะออกคำสั่งให้ทำบางอย่าง หรือ แนะนำ เช่น
Sit down.
Put the teabag in the cup.
Pour hot water onto it.
-Negative Command จะออกคำสั่งในการห้ามซึ่งจะตรงข้าม Positive Command เช่น
Don’t open the window.
DO NOT cut the red wire.

1.4 Interjection(Exclamation) คำที่เปล่งออกมาเพื่อที่จะแสดงความรู้สึก หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง ทันที
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.4.1 Exclamation Word คำอุทานที่เปล่งออกมาเป้นคำๆ ใช้ในกรณี แสดงความมีชัย เช่น
Bravo!! แสดงความเสียใจ เช่น
Oh! ,Ah,Alas
แสดงความขบขัน Ha!! ,Hey!!
แสดงความสนเท่ห์ What! Why! Well!
แสดงความร่าเริง Hurrah!! Huzza!!
1.4.2 Exclamation Phrase คำอุทานที่อุทานออกมาเป็นวลี
เช่น How ever kinds of you!
How wonderful!
1.4.3 Exclamation sentence ประโยคที่แสดงอุทานทั้งหมด
How well Peter write!
Here it comes!

No comments:

Post a Comment