"IELTS"

5 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ IELTS แบบมืออาชีพ ในวันนี้เรามี 5 เทคนิคที่มีความสำคัญซึ่งมันอาจจะช่วยเพิ่มคะแนนสอบของคุณให้ดีขึ้นได้ถึง 10 เปอร์เซนต์ ซึ่งคุณสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กับการสอบภาษาอังกฤษในโรงเรียนไปจนถึงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสากลอย่าง IELTS ด้วย สำหรับ 5 เคล็ดลับมีดังนี้ ...........

*****1.......เตรียมตัวสอบให้พร้อมช่วงเตรียมตัวสอบ.*******...... คุณควรอ่านหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้เป็นภาษาอังกฤษก็พอ แต่จะดีกว่าถ้าคุณอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องเขียน อ่านด้วยความสนุกและทำความเข้าใจกับโครงสร้างของประโยคที่อ่าน หากมีเวลาคุณอาจสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTSและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนถึงผลสอบที่คุณต้องการ แต่ถ้าไม่สามารถเรียนได้ลองซื้อคู่มือเตรียมสอบ IELTS มาฝึกฝนให้คุ้นเคย คุณควรรู้ว่าหมวดข้อสอบใดที่คุณต้องเตรียมตัว สำหรับหมวดการอ่านและการเขียนไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางวิชาการหรือการฝึกฝนทั่วไปในวันสอบจริงคุณต้องแน่ใจว่าคุณทำข้อสอบในหมวดได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัยที่ช่วยเตรียมสอบให้ได้คะแนนดีนั่นคือการวางแผนและการตรวจทาน การวางแผน หมายถึง การทำข้อสอบตรงตามโจทย์หรือตรงตามคำสั่งไม่ผิดไปจากที่กำหนดส่วนการตรวจทานก็คือ การ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ในคำตอบของคุณทั้งสองข้อนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์

*******2.......ดึงเทคนิคมาใช้เวลาสอบ********

เวลาทำข้อสอบเทคนิคในการสอบมีความสำคัญพอๆกับการเข้าใจข้อสอบคุณสามารถเพิ่มคะแนนสอบได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์หากรู้จักปรับใช้เทคนิคในเวลาทำข้อสอบของคุณ วิธีง่ายๆคือ ลองถามตัวเองเพื่อสำรวจจุดอ่อน ดูว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นประจำคืออะไรถึงจุดนี้คุณควรรู้ว่ามีอะไรบ้าง ที่สำคัญคุณต้องอ่านคำตอบอย่างรอบคอบและมีสติเป็นพิเศษในการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น แล้วคุณจะพบจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอีกหลายจุด

*****3......รู้จักบริหารและวางแผน*******

เมื่อคุณเขียนภาษาต่างประเทศคุณต้องมีการวางแผนเพิ่มขึ้น การวางแผนที่ดีจะมีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทำข้อสอบที่เป็นวิชาการจะดีมากและดีกว่าหากคุณอ่าน อ่าน และอ่านซ้ำโจทย์ของคุณอย่างละเอียด รวบรวมความคิด วางแผนการเขียนแต่ละย่อหน้า หลังจากนั้นจึงเขียนคำตอบสุดท้ายและพยายามใช้วลีที่คุณเตรียมมา อย่าลืมว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบข้อเขียน IELTS

****4...On structuring…*******

วางโครงสร้างภาษาให้ถูกต้อง แม้ว่าเราจะมีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อเราเขียนเรียงความเวลาสอบคือ การใช้ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนแล้วเกี่ยวกับการเขียนเรียงความตามพื้นฐานความรู้ที่เคยเรียนมา จากประเทศบ้านเกิด เรียงความภาษาไทยแตกต่างจากภาษาอังกฤษ วิธีเขียนและการรวบรวมความคิดก็จะ แตกต่างกันในบางส่วน สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้คือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนั้นจะบอกอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่วกวน ไม่เกริ่นมากนัก คุณควรใช้เวลาในการพิจารณาคำถาม คิดอย่างมีสติว่ามันสัมพันธ์กับ รูปแบบการเขียนที่คุณได้ฝึกฝนมาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความ จดหมาย รายงาน ฯลฯ คุณควรร่างคำตอบของคุณในความคิดหรือบนกระดาษก่อนเริ่มต้นเขียน อย่าลืมตอบคำถามทุกข้อโดยบรรยายถึงมุมมองของคุณตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้ ผู้ตรวจข้อสอบได้เข้าใจถึงสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อออกมา หลังจากนั้นจึงรวบยอดความคิดอีกครั้งและปิดท้ายด้วยข้อสรุปยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะง่ายกว่าการพยายามอธิบายความคิดในลักษณะนามธรรม

******5....คำแนะนำสุดท้าย********

ไม่ควรตอบคำถามด้วยความคิดที่ซับซ้อนเพราะเราจะสับสนเองวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของคุณคือ การฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ ท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละห้าคำและลองฝึกแต่งประโยคด้วยคำศัพท์เหล่านั้นเป็นประจำ แม้เราจะทราบเคล็ดลับทำคะแนนดีๆแล้วก็ตาม ความตั้งใจและมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างจริงจังสร้างความคุ้นเคยกับ การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้คะแนนสอบตามที่หวังไว้********ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS, ......IELTS ( International English Language Test System )*******การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพใน4ทักษะได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดรวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการเรียนหรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร IELTS เป็นตัวสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations ( Cambridge ESOL ) บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia คุณสามารถลงทะเบียนสอบ IELTS ได้ที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์โทรศัพท์ 02-6575678 บริติช เคานซิล ปิ่นเกล้าโทรศัพท์ 02-8849944-6 ต่อ 101,102 บริติช เคานซิล ลาดพร้าวโทรศัพท์ 02-9371037-9 ต่อ 0 บริติช เคานซิล เชียงใหม่โทรศัพท์ 05-3242103 ในการลงทะเบียนสอบ IELTS ผู้สมัครสอบต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้1. ใบสมัครสอบ IELTS2. คู่มือลงทะเบียน3. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน5. ค่าสอบ (กรุณาตรวจค่าสอบปัจจุบันกับทางศูนย์)หมายเหตุ : ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องขอจัดสอบเป็นกรณีพิเศษได้กับเจ้าหน้าที่จัดสอบโดยตรง ที่มา นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2551

GAT ,TOEFL, TOEIC , IELTS - What are they?

GAT ,TOEFL, TOEIC , IELTS - What are they?

"Auxiliary,Helping Verbs"กริยาช่วย

มี ทั้ง หมด 24 ตัวดังนี้
-Verb to be : is,am ,are,was,were
-Verb to have : have,has,had
-Verb to do : do,does, did
Will=would,Shall=Should,
Can=could
May=Might,must
Need,Dare,
Ought to,used to
…………………
โครงสร้างในการตั้งคำถามของ กริยาช่วยดังนี้
กริยาช่วย+ประธาน+กริยาแท้,กรรม,ส่วนขยาย ?
-Will=would,shall=should.. แปลว่า “จะ” ทำหน้าที่เป็นอนาคตกาล(Future Tense)
-May=Might ( might จะเป็นอดีตของ May)
***Dare that the girl go to be near a tiger?
เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไปใกล้เสือหรือยัง?
…………………..
-Need we work to earn our livings?

-Dare she stay here alone?

-Might he have finished work when you arrived?

-Ought you to do it tomorrow?

-Used he to play soccer?

หลักการใช้ adverbs and adjectives (Comparison)

หลักการใช้ adverbs and adjectives
(1) Comparison of equality
As +adv,adj + as
การนำสิ่งสองสิ่งที่มีความเท่ากันหรือเหมือนกันในลักษณะใดลักษะณะหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน
My friend is as strong as a giant.
Her answer came as quick as lighting.
(2) Comparison of inequality
การนำเอาของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกัน ที่มีความหมายไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน
Not so,as+adv,adj+as
Bicycles are not as /as fast as cars.
Oranges are not as/as sour as lemons.
She didn’t drive so/as quickly as usual.
(3) Comparative of superiority
การเปรียบเทียบของสองสิ่ง โดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมากกว่า น้อยกว่า ยาวกว่า ..ect…
Adj/adv+er…..than
Or
More/less+adj/adv+ than
……
Jim is bigger than Joe.
Her mother is fatter than yours.
Adults are less energetic than children.
(4) Comparative of superlative
การเปรียบของสองสิ่งที่มากที่สุด
The +adj+est
Or
The most /the least+adj
………….
The Nile is the longest river in the world.
Tents are the least comfortable facilities in this are.

Either….or (เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสอง)

กริยาผันตามประธานตัวหลัง
Either you or he is wrong.
Either she or you are a doctor.

Neither…nor (ไม่ทั้งสอง)

Neither he nor you are thin.
ทั้งเขาทั้งคุณไม่ผอม
Neither her nor you are short.
ทั้งเขาทั้งคุณไม่เตี้ย

-คำกริยาที่ใช้ในประโยคที่มี neither..nor ให้ผันตามประธาน เช่น
Neither you nor I’m Thai.
-คำกริยาที่ใช้ประโยคที่มี neither …nor เป็นประธาน กริยาที่ใช้เป็นเอกพจน์เสมอ

วิธี เติม s,o,ss,x,ch,sh

กริยาที่ลงท้ายด้วย s,o,ss,x,ch,sh ให้เติม es ลงท้าย
Mix=mixes,fix=fixes,dress=dresses,watch=watches,
Wash=washes.
ลงท้ายด้วย y เช่น cry ,dry,try,duty ….ให้ตัด y ออก แล้วเติม ies
Cries,dries,tries,duties
ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย เช่น play,pay=plays,pays

"Gerund"

Gerund
Gerund คือ กริยาที่เติม ing และทำหน้าที่แบบคำนาม เช่น walking,swimming,running,speaking,sleeping.
Swimming is a good exercise.
Listening French is a lot easier than speaking it.
She enjoys running in Gym.
She left without paying.

Sunday, July 25, 2010

"The Articles"

Articles คือ คำนำหน้านาม เพื่อกำหนดรูปแบบของนามแต่ละรูปแต่ละประเภทว่าต่างกันอย่างไร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.indefinite article คือ ทีไม่ชี้เฉพาะ เช่น a ,an
2.definite article คือที่ชี้เฉพาะ เช่น the

Indefinite article
1. ใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ (singular countable noun) ที่อักษรตัวแรกเป็นพยัญชนะ ( A consonant)
A girl is walking.
Ice is a student.
There is a pen on the desk.
และรวมทั้งคำที่อักษรตัวแรกออกเสียงเหมือนพยัญชนะ ( A consonant sound) A European,a Union,a uniform,a university ect..,

2.ใช้ an นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่มีตัวอักษรตัวแรกเป็นสระ( A vowel a e i o u )
A cat is an animal.
An enemy is coming here.
I love an orange very much.

3. ใช้ a, an นำหน้าอาชีพ และคำว่า hero,genious,fool,thief and liar
My sister is a teacher.
Rose is a student.

4. ใช้ a ,an ในการใช้บอกอัตราต่อ 1 หน่วย

This truck travelled at sixty miles an hour.
She reads hers boyfriend’s letter there times a day.

5.ใช้ a,an นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่มี afjective หรือไม่มีขยายก็ได้ เช่น

(such,many,quite,rather,what)a+(adjective)+noun
They have never eaten such as a good meal.
Rose is quite a good girl.

6.ใช้ a,an นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์ที่มีคำว่า so,too,how,as ที่มี adjective ตามมา (so,too,how,as)+adjective+a+singular countable noun
How beautiful a girl she is.
This is too hard a job for him.

"Definite Article "
1.ใช้ the นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะ เช่น

The book under the table is mine.
The bird on the tree is singing.
The boy who is sitting over there is my brother.

2.ใช้ the ในกรณีผู้พูด และผู้ฟังรู้แล้วว่า หมายถึงอะไร เช่น
Would you leave the door open?
His home is near the river.
Put this bag in the living room.

3.ใช้ the นำหน้าคำนามที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวในโลก เช่น
The sun rises in the East.
The earth rotates around the sun.

4.ใช้ the นำหน้าชื่อประเทศที่มีความหมายเป้นพหูพจน์ เช่น
She comes from the United States.
The United Kingdom is in the Northern Hemisphere.
สหราชอาณาจักรอยู่ทางซีกโลกเหนือ

5. ใช้ the นำหน้าชื่อของส่วนราชการ ห้างร้าน สำนักงาน ธนาคาร สถานีรถไฟ โรงแรม เช่น
The Bangkok Bank is on the corner.
I’m working in the Ministry of Education

6.ใช้ the นำหน้าชื่อเทือกเขา ( the name of mountain ranges)
The Alps is the longest mountain range of the world.
I have ever visited the Himalayas for a long time.

7.ใช้ the นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสุด (superlative degree) และคำแสดงลำดับที่(0rdinal number ) เช่น Who is the strongest boys in this class.?
Rose is the most beautiful girl.
The manager is on the second floor.

8.ใช้ the นำหน้า adjective แล้วจะมีความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น
The poor are in the slum.
The brave should not think only of themselves.

9. ใช้ the ในโครงสร้างต่อไปนี้ The+คุณศัพท์ขั้นกว่า,the+คุณศัพท์ขั้นกว่า

The more you are rich,the more you are unhappy.
The older the man is, the weaker he becomes.

10. ใช้ the นำหน้าชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง อ่าว ช่องแคบ ทะเล
That ship was sunk in the pacific.
Bangkok is on the bank of the Chao Phraya River.
There are many came in the Sahara.

11.ใช้ the นำหน้าชื่อเครื่องดนตรี เช่น
She is playing the piano.
His favorite hobby is to play the guitar.

12.ใช้ the นำหน้าสิ่งสำคัญทางชีวประวัติศาสตร์
ได้แก่ อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้าง ตลอดถึงอาคารต่างๆทางประวัติศาสตร์ เช่น
Everyone knows the Taj Mahal well in India.
Having arrive in the U.S.A ,we went to see the White House.


"Omission Of The Article "

1.ไม่ใช้ article นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ เช่น
Gold is a precious of metal.
Cotton growns in India,America and Egypt.

2.ไม่ใช้ the นำหน้ามื้ออาหาร เช่น
Do you have lunch?
When do you have dinner?

3.ไม่ใช้ the นำหน้าชื่อกีฬา เช่น
He likes to play football.
We went to watch baseball yesterday.

4.ไม่ใช้ article นำหน้า proper noun ( ชื่อเฉพาะ) เช่น
Bombay is a big city.

5. ไม่ใช้ article นำหน้าภาษา เช่น
The French speak French.
We are studying English.

6.ไม่ใช้ the นำหน้า school,college,church,market,prison,hospital.
My sister will be old enough to go to school next year.
My aunt is still in hospital.
We go to church on Sunday.

7. ไม่ใช้ article นำหน้า ชื่อถนน เช่น There are many shops in Silom Road.
My home is in Prachasongkrao Road.

8.ไม่ใช้ the นำหน้าคำนามพหูพจน์ที่กล่าวทั่วไป เช่น
Books are useful.
Apples are grown in many different countries.

9.ไม่ใช้ article หน้าชื่อประเทศ มลรัฐ เมือง มหาวิทยาลัย โรงเรียน เ
ช่น Ubonratchathani is province of Thailand.
Chulalongkorn is the oldest university of Thailand.

No comments:

Post a Comment